KURS ZAWODOWY - Krawiec TRYB STACJONARNY

Prowadzi Joanna Lewandowska
Długość kursu - 760 godzin
Poziom Zaawansowania: Od Podstaw
Miejsce: Pracownia ultraMaszyna ul. Puławska 12a/10b, Warszawa, 6-te piętro

Opis kursu

Kurs zawodowy, który jest zakończony egzaminem państwowym, obejmuje rok nauki w systemie hybrydowym (zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym i zajęcia teoretyczne w trybie online). Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry i dają możliwość zdobycia wszystkich potrzebnych umiejętności w branży odzieżowej. Dedykowany jest zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym w celu potwierdzenia kwalifikacji. Istnieje możliwość uzyskania zwrotów kosztów szkolenia oraz skorzystania z nieoprocentowanych rat PayU.

Specjalizacja: krawiec
Symbol cyfrowy zawodu: 753105 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. 

W zakładkach poniżej znajdziesz informacje dotyczące szczegółów kursu, programu kursu oraz możliwości zdobycia zwrotu kosztów szkolenia.

Jeśli nie wiesz jakie kroki podjąć, lub jakie dofinansowanie jest dla Ciebie odpowiednie, skontakuj się z nami mailowo [email protected], wyjaśnimy Ci jakie masz możliwości. Więcej informacji znajdziesz również w zakładce "Finansowanie".

Galerię zdjęć znajdziesz poniżej (w zakładkach).

Cena
11 900,00 
Punkty lojalnościowe : 11900
Porównaj

Sprawdź zakupy na raty

Długość kursu:
760 godzin
Poziom Zaawansowania:
Od Podstaw
Miejsce:
Pracownia ultraMaszyna ul. Puławska 12a/10b, Warszawa, 6-te piętro
Instruktor:
Joanna Lewandowska

Zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym: 

 • 246 godzin stacjonarnie (praktyka),

 • 514 godzin online (teoria).

Pracujemy w blokach zajęć: 9:00-14:00 oraz 15:00-20:00.

Materiały teoretyczne umieszczone są na platformie i widoczne dla kursanta przez cały czas, po opłaceniu kursu i rozpoczęciu zajęć.

 
W I semestrze nauki zajęcia odbywać się będą na maszynach domowych.
W II semestrze kursanci pracują na maszynach przemysłowych.

Kurs kompleksowo przygotowuje do pracy w zawodzie. W trakcie kursu zaplanowana jest również wizyta w szwalni, aby zapoznać się ze wszystkimi sprzętami i procesami.
 
Zajęcia prowadzone są przez kilku instruktorów specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach. 
Instruktor prowadzący jest opiekunem grupy. 

Ramowy program zajęć znajdziesz poniżej. Szczegółowy program i zakres realizowanych zagadnień jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.05.2019 r. ws podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz.991) - znajdziesz je tutaj.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas badania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich,
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy sprzęcie krojczym,
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy domowym oraz przemysłowym sprzęcie krawieckim,
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem osiągającym wysokie temperatury,

2. Podstawy odzieżownictwa:
 • surowce włókiennicze, klasyfikacja włókien, badania organoleptyczne surowców i wyrobów włókienniczych,
 • materiały włókiennicze i dodatki krawieckie,
 • międzynarodowe oznaczenia,
 • konserwacja, użytkowanie włókien, 

3. Projektowanie wyrobów odzieżowych:
 • rysunek żurnalowy, rysunek techniczny,
 • podstawy pracy w programie graficznym,
 • konstrukcja i modelowanie odzieży damskiej lekkiej i ciężkiej,
 • podstawy konstrukcji odzieży męskiej,
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji techniczno-technologicznej,

4. Wykonywanie wyrobów odzieżowych:
 • maszyny i urządzenia używane w zakładach krawieckich, specyfika sprzętu,
 • proces wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • wykonywanie elementów wyrobów odzieżowych - praca na próbnikach,
 • łączenie elementów wyrobów odzieżowych,
 • techniki wykańczania w zależności od używanych surowców,

5. Język angielski zawodowy:
 • posługiwanie się terminologią zawodową w języku angielskim,
 • konwersacje nawiązujące do sytuacji zawodowych,
 • porozumiewanie się w języku angielskim w środowisku pracy,

6. Usługi krawieckie:
 • krawiectwo usługowo-miarowe,
 • zasady przeróbek krawieckich, naprawa wyrobów odzieżowych,
 • wykonywanie wyrobów odzieżowych - wykonywanie od zera gotowych elementów ubioru.
Grupa kursu: KZ P8 Data rozpoczęcia kursu: 21.10.2024 Data zakończenia kursu: 26.06.2025
Poniedziałek 21.10.2024 Godzina 17:00 - 22:00
Wtorek 22.10.2024 Godzina 17:00 - 22:00
Czwartek 24.10.2024 Godzina 17:00 - 22:00

Wniosek o dofinansowanie kwoty szkolenia można składać jako:

 • pracodawca w imieniu pracownika;
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą;
 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub niepełnosprawna;

W zależności od statusu, wniosek o dofinansowanie szkolenia należy złożyć:

 • jako pracodawca w imieniu pracownika do Powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na adres) jako działanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub poprzez Bazę usług rozwojowych - link lub poprzez Instytucję zarządzającą środkami w imieniu PARP w ramach projektu "Przepis na rozwój moda"- link
 • jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w analogiczny sposób do punktu pierwszego;
 • osoba fizyczna do Powiatowego urzędu pracy - więcej informacji link
Ponadto szkolenie może być opłacane w systemie ratalnym poprzez Raty PayU. W celu uzyskania rat należy zapisać się na kurs do wybranej grupy i wybrać płatność całości - Raty Payu. Przy wybraniu płatności w opcji ratalnej nie ma możliwości otrzymania faktury na dane działalności gospodarczej (reguluje to ustawa o kredycie konsumenckim). W przypadku chęci finansowania szkoleń ze środków KFS, PARP lub PUP w trakcie zgłoszenia należy w uwagach wpisać: "szkolenie finansowane ze środków publicznych".

Kryteria przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy:

 • wpłata zadatku w wysokości 1000 zł oraz wpłata pozostałej opłaty na 14 dni przed rozpoczęciem się kursu; Nie wpłacenie zadatku skutkuje zwolnieniem miejsca dla osoby z listy rezerwowej; Z tego obowiązku wyłączone są osoby starające się o dofinansowanie, które zgłosiły to placówce oraz osoby, które rozliczają się płatnością ratalną.
 • ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia się kursu;
 • podpisanie umowy w przedmiocie organizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dopuszcza się podpisanie umowy w formie zdalnej i przekazanie elektronicznie na adres [email protected]);

Egzamin wewnętrzny dopuszczający do egzaminu zewnętrznego w Okręgowej Komisji Edukacyjnej:

 • składa się z części teoretycznej (60 min.) i cześci praktycznej (180 min.);
 • warunkiem dopuszczenia do egzaminu wewnętrznego jest min. 80% obecności na zajęciach praktycznych;
 • jego zdanie jest konieczne do dopuszczenia do egzaminu zewnętrznego;
 • przykładowy test znajduje się w dodatkowych materiałach dołączonych do kursu, widocznych po opłaceniu uczestnictwa w kursie; kolejne przykładowe testy są udostępniane kursantom w 2 semestrze nauki;
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, na mocy którego kursant ma prawo podejścia do egzaminu Państwowego. 

Egzamin państwowy:

 • termin egzaminu państwowego jest wyznaczany przez Okręgową Komisję Edukacyjną
 • odbywa się pod nadzorem zewnętrznej komisji delegowanej z OKE
 • zdanie egzaminu jest uwarunkowane uzyskaniem: ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Polecane produkty