Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu ultraMaszyna 

 

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas w Serwisie dane kontaktowe;
 3. informacje o plikach cookies.

   

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne 

     Administratorzy 

     Pojęcia używane w Polityce prywatności 

     Zabezpieczenie danych osobowych 

     Twoje prawa dotyczące danych osobowych 

     Prawo sprzeciwu 

     Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

     Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 

     Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu 

     Prowadzenie konta w Serwisie 

     Zakupy w Serwisie 

     Stacjonarne kursy szycia 

     Rekrutacja

     Blog

     Zapisanie się do newslettera 

Część III – nasze profile w Social media 

     Korzystanie z naszych profili w Social media 

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych 

     Wejście na strony Serwisu 

     Czym są pliki cookies i po co je stosujemy 

     Rodzaje plików cookies 

     Jak blokować pliki cookies 

     Jak usunąć pliki cookies 

     Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Serwisu 

     Zewnętrzne pliki cookies 

 

 

Część I – Postanowienia ogólne

 
§ 1
Administratorzy
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez dwóch Administratorów, których łączy umowa współadministrowania:
  I ) ULTRAMASZYNA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 639356, NIP 5252678224;
  II) ULTRA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, KRS 801077, NIP: 5272904161.
  W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administratorzy” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, odrębnie dla każdego z Administratorów, pod numerem KRS przypisanym każdemu z nas. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowy naszych spółek.
 3. Zasady naszej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania przez nas obowiązków w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, w tym nasze wzajemne uzgodnienia w zakresie tej odpowiedzialności, reguluje umowa współadministrowania. Treść niniejszej polityki odzwierciedla odpowiednie zakresy naszych obowiązków, jako współadministratorów, oraz nasze relacje z Tobą, jako podmiotem danych, które przetwarzamy. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych uzgodnieniach w tym zakresie – skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w ust. 4 poniżej.
 4. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie:
   ULTRA Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa
  2. e-mailem na adres: kontakt@ultramaszyna.com
  3. telefonicznie pod numerem: +48 881 22 33 93W umowie o współadministrowaniu ustaliliśmy bowiem, że Twoim punktem kontaktowym w zakresie przetwarzania Twoich danych w ramach Serwisu będzie ULTRA Sp. z o.o.
 5. W przypadku wybranych funkcjonalności Serwisu spółki, opisane w pkt. 1, mogą działać
 6. jako wyłączny administrator. Taka sytuacja będzie miała miejsce:
  a. w przypadku:
          I. spraw związanych ze stacjonarną i internetową sprzedaż produktów dostępnych w Serwisie, w tym kontaktu z nami w tych sprawach (§ 9 i 11 Polityki);
          II. ofert pracy w Ultra sp. z o.o. (§ 13 Polityki); 
  Administratorem będzie ULTRA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, KRS 801077, NIP: 5272904161.
  e-mail: sklep@ultramaszyna.com, tel. 881 22 33 93;
  Adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa;

  b. w przypadku:
       I. spraw związanych z realizacją stacjonarnych kursów szycia, w tym kontaktu z nami w tych sprawach (§ 9 i 12 Polityki);
       II. ofert pracy w Ultramaszyna sp. z o.o. (§ 13 Polityki);
  Administratorem będzie ULTRAMASZYNA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 639356, NIP 5252678224.
  e-mail: kursy@ultramaszyna.com, tel. 881 61 63 61;
  Adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 7/U12, 01-211 Warszawa;

 

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://ultramaszyna.com/.
 2. Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram, YouTube oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

   

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzamy jako Administratorzy zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 3. Zgodnie z umową współadministrowania, jako Administratorzy ściśle współpracujemy ze sobą celem odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak doszłoby do jakiegokolwiek naruszenia lub ryzyka naruszenia ochrony Twoich danych przy ich przetwarzaniu przez jednego z nas, jesteśmy zobowiązani m.in. do niezwłocznego informowania się nawzajem o takich zdarzeniach.

   

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 4-5 Polityki.
 4. W umowie współadministrowania ustaliliśmy, że obowiązki Administratora związane z realizacją Twoich praw, w tym w zakresie odpowiedzi na Twoje pytania lub żądania, będzie wykonywać ULTRA Sp. z o.o. Jej dane kontaktowe znajdują się w § 1 ust. 4 Polityki.

 5. Niezależnie od naszych uzgodnień w tym zakresie, możesz wykonywać swoje prawa dotyczące danych osobowych, a wynikające z RODO, wobec każdego z nas.

 

§ 5
Prawo sprzeciwu
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 4-5 Polityki.

 

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

 

§ 7
Odpowiedzialność Administratorów

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, każdy z Administratorów ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione w wyniku przetwarzania przez tego Administratora (lub podmiot przetwarzający na jego zlecenie) danych osobowych z naruszeniem przepisów. Każdy z Administratorów odpowiada zatem samodzielnie za swoje działania w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i ich zgodne z prawem przetwarzanie.

 

§ 8
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://ultramaszyna.com/polit... oraz w naszej siedzibie.

   

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

§ 9
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 2. W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 
2) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie a.2. powyżej.     

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f. Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu, przetrzymywaniem danych osobowych oraz utrzymaniem serwera pocztowego.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na:

 1. rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przygotowanie dla Ciebie propozycji współpracy. W zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. jeżeli nawiążesz z nami współpracę, to o szczegółowych zasadach przetwarzania danych związanych z wykonywaniem umowy zostaniesz poinformowany odrębnie. 

 

§ 10
Prowadzenie konta w Serwisie

Jeżeli rejestrujesz się w Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. wykonania umowy o prowadzenie konta w Serwisie;
 2. marketingowym polegającym na prowadzeniu dobrowolnych badań opinii Klientów Serwisu,
 3. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę produktów, które mogą Cię zainteresować,
 4. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań,
 5. wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli skorzystasz z tego prawa.
b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Serwisie oraz korzystać z jego funkcjonalności. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu i przechowywaniem danych osobowych dla nas.
 2. Dostawcom narzędzi do:
  • analityki ruchu na stronach Serwisu,
  • prowadzenia marketingu,
 3. Kurierom oraz poczcie.
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. trwania umowy o założenie konta w Serwisie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia naszych działań marketingowych opisanych w punktach a.2 - a.4 powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach;
 3. prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 4. niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków.

 

§ 11
Zakupy w Serwisie

Jeżeli dokonujesz zakupów w Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. wykonania umowy sprzedaży produktów,
 2. wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli z tzw. prawa zwrotu, jeżeli skorzystasz z tego prawa,
 3. marketingowym polegającym na prowadzeniu dobrowolnych badań opinii Klientów Serwisu,
 4. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę produktów, które mogą Cię zainteresować albo zachęcać do kontynuowania zakupów, których nie dokończyłeś,
 5. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawierać umowy sprzedaży za pomocą Serwisu. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu i przetrzymywaniem danych osobowych dla nas.
 2. Dostawcom narzędzi do:
  • analityki ruchu na stronach Serwisu,
  • prowadzenia marketingu,
 3. Kurierom oraz poczcie.
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. niezbędny do wykonania umowy sprzedaży oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 2. niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli tzw. prawa zwrotu oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków;
 3. prowadzenia naszych działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach;
 4. prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

   

§ 12
Stacjonarne kursy szycia

Jeżeli dokonujesz zapisu na kurs stacjonarny za pośrednictwem Serwisu zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. wykonania umowy na przeprowadzenie stacjonarnego kursu szycia ,
 2. wykonania Twoich uprawnień wynikających z przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość jeżeli skorzystasz z tego prawa,
 3. marketingowym polegającym na prowadzeniu dobrowolnych badań opinii Klientów Serwisu,
 4. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, możemy m.in. przedstawiać Ci w Serwisie listę usług, które mogą Cię zainteresować;
 5. marketingowym polegającym na promowaniu nas, naszych towarów oraz naszych usług, poprzez wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zapisać się na nasz stacjonarny kurs szycia. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. związanych z wykonaniem przez Ciebie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przepisów podatkowych) oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również prowadzenie działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu i przetrzymywaniem danych osobowych dla nas;
 2. Dostawcom narzędzi do:
  1. analityki ruchu na stronach Serwisu,
  2. prowadzenia marketingu
  3. prowadzenia systemu opinii o produktach (Ceneo, Nokaut, Skąpiec i tym podobne)
 3. Kurierom oraz poczcie.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. niezbędny do wykonania umowy o przeprowadzenie kursu szycia oraz do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
 2. niezbędny na realizację Twojego uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości realizacji wynikających z niego obowiązków;
 3. prowadzenia naszych działań marketingowych opisanych w punktach a.3 oraz a.4 powyżej albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach;
 4. prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu newslettera albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach doskonalenia newslettera, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

§ 13
Rekrutacja

Jeżeli przesyłasz do nas CV w ramach zakładki „Kariera”, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy lub w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej z Administratorem, który prowadzi proces rekrutacji;
 2. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratorów.
b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych przez kandydata na stanowisko pracy w zakresie objętym art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Podanie danych przez kandydata na współpracownika jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. w przypadku rekrutacji na stanowisko pracy:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na:
   • poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora,
   • zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji lub ochronie mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę
   • dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed nimi;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie innych danych (np. wizerunek, zainteresowania), niż wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 2. w przypadku rekrutacji na współpracownika:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na: poszukiwaniu współpracowników, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora, prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy, zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w rekrutacji, lub ochronie mienia lub tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, a także na dochodzeniu ewentualnych roszczeń i obronie przed nimi;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

e. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu i danych osobowych dla nas;
 2. Podmioty świadczące usługi kadrowe, audytowe i prawne,
 3. Kurierom oraz poczcie;
f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

§ 14
Blog

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszym Blogu, zwróć uwagę na następujące sprawy: 

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

W celu umożliwienia Ci publikacji komentarzy oraz prowadzenia dyskusji pod wpisami zamieszczonymi na naszym Blogu. 

b. Jakie masz prawa? 

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki

c. Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne. Jednak bez podania Twoich danych nie będziesz w stanie publikować komentarzy oraz prowadzić dyskusji na naszym Blogu.  

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 

Umieszczenie, obsługa komentarzy oraz prowadzenia dyskusji pod wpisami na naszym Blogu. 

f. Komu przekażemy Twoje dane?  

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
 2. Dostawcom narzędzi marketingowych oraz do analityki ruchu w Serwisie.  

Podane przez Ciebie dane pod komentarzem widoczne będą przez użytkowników przeglądających zawartość bloga.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Dane będą przechowywane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, o którym mowa w §5 Polityki, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 

§ 15
Zapisanie się do newslettera

Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettra, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak zapisać się do naszego newslettera.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze wycofać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz przetrzymywaniem danych osobowych dla nas.
g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Część III – nasze profile w Social media

 

§ 16
Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
 2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
 4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
 5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.
b. Jakie masz prawa?

 Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych produktach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

 

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

 

§ 17
Wejście na strony Serwisu

Wejście na strony Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

§ 18
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji,
  2. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Serwisie,
  3. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Serwisu.
 3. W przypadkach opisanych w punktach b oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś na naszej Stronie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań na Stronie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
  6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;
  7. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
  8. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Serwisie, w tym oglądanych produktów.

    

§ 19
Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 7 dni) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 21 wskazujemy, jak to zrobić),
 3. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz (w § 21 wskazujemy, jak to zrobić),
 4. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki w Serwisie.

   

§ 20
Jak blokować pliki cookies
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 21
Jak usunąć pliki cookies
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

 § 22
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Serwisu. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć zakupów w naszym Serwisie.

 

§ 23
Zewnętrzne pliki cookies
 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 20 i § 21. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez 7 dni).
 2. W Serwisie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
  1. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. Działanie Google Analytics możesz zablokować, wykorzystując w tym celu dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
  2. Facebook Ireland Ltd. Usługi przez nią dostarczane, w ramach Facebook Pixel, pomagają nam w promocji naszych produktów w Social Media, w tym wyświetlaniu bardziej trafnych reklam i mierzeniu ich skuteczności; Spółka ta może także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności Facebooka;
  3. Pinterest Europe Ltd w ramach usług Pinterest Ads. Usługi te pomagają tam w prowadzeniu marketingu naszych produktów przez udostępnienie ich w serwisie Pinterest, możliwość zapisania i powrotu do danego produktu w dowolnym momencie oraz lepszym dopasowaniu wyświetlanych produktów.
  4. TikTok Information Technologies UK Limited w ramach usług TikTok Ads. Usługi te pomagają tam w prowadzeniu marketingu naszych produktów przez lepsze dopasowanie wyświetlanych produktów, tworzenie atrakcyjnych formatów przekazu czy zwiększenie zasięgu naszych reklam.
  5. LinkedIn Ireland Unlimited Company w ramach usług LinkedIn Analytisc. Usługi te pomagają analizować ruch na naszym profilu i sposób w jaki z niego korzystasz.
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.